تبلیغات
حزب آزادی اسلام آبادغرب - حمله به سید فرزاد افضلی بنام اصلاح طلبی به کام رقیب
 
حزب آزادی اسلام آبادغرب
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : فرشاد رستمی
نویسندگان

سایت اندیشه کرمانشاه نوشت: انتخابات اخیر و بخصوص انتخابات در حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب و دالاهو، اگرچه با شور و شوق وصف ناشدنی به انجام رسید لیکن در خلال این انتخابات و حتی پس از اعلام نتیجه، برخی دلنگرانی ها و بعضا بداخلاقی هایی دیده شد که متأسفانه شیرینی انتخابات را به کام قاطبه مردم(اعم از پیروز و بازنده) تلخ نمود. بخصوص آنجا که برادران و همشهریان اهل حق ما توسط انگشت شماری از افراد مشکوک، مورد تعرض و بی احترامی قرار گرفتند که قبل از هرکسی، دکتر حشمت الله فلاحت پیشه بعنوان نامزد منتخب، از این افراد اعلام برائت نموده و خواهان برخورد عوامل انتظامی و امنیتی با ایشان شدند و عموم مطلق همشهریان عزیز نیز از این اقدامات، اعلام تبری جسته اند.

سید نصرالدین حیدری و سید فرزاد حیدری


این مقال قصد موشکافی و غور در تخطی ها و بداخلاقی های انتخاباتی را نداشته که به دنبال تذکار و یادآوری برخی نکات به افرادی است که بعضا به نام اصلاح طلبی، مواضعی را در فردای انتخابات اتخاذ نموده و این مواضع، هزینه هایی را ایجاد نموده است. دراینخصوص، به ویژه برخی مواضع درخصوص جناب مهندس سید فرزاد افضلی قابل اشاره است حال آنکه این مواضع نه مورد حمایت تشکیلاتی اصلاح طلبی است و نه آنکه با منویات، مصالح و منافع جریان اصلاح و اعتدال سازگار می باشد و در یک کلام، این مواضع را که بعضا ممکن است از حب و بغض های شخصی و منطقه ای و حتی عشیره ای ناشی گردد، باید به نام اصلاح طلبی و به کام اصولگرایی افراطی دانست که البته قطعا با منافع کلان نظام و مصالح بومی و منطقه ای نیز در تضاد قرار دارد.

آنچه جریان اصلاحات و اعتدال را از رقیب متمایز می نماید، عقلانیت این جریان و پرهیز از شعارزدگی و رفتارهای صفروصدی (مانند حق و باطل کردن امور و یا تقسیم افراد به شهروند درجه یک و درجه دو و ...) و درعین حال، تحمل رفتارهای مخالف و آراء و نظرات غیر می باشد.این جریان در شهرستان اسلام آبادغرب، جدای از اتخاذ روندی که با مبانی فکری و اعتقادیاصلاح طلبی در تضاد بوده، ضرورت هایی به نام آینده بینی و تدبیر اصلاح طلبی را نیز پیش روی خود دارد و باید آن را مطمح نظر خود قرار دهد (موضوعی که بیان مشروح و تفصیلی آن ، خارج از حوصله و مجال حاضر است) درعین حال، افراد تیزبین و عقلای قوم نیک می دانند که مبانی اعتقادی اصلاح طلبی با خواست و حقوق اقوام و اقلیت ها گره خورده و اگر در هر جایی از ایران عزیزمان، جریان اصلاح طلبی با اقوام و گروه های ایرانی همگن نگردیده، قطعا باید آسیب شناسی گردد که چرا علیرغم تمام تفکرات و نگرش ها و نیز رویکردها و عملکردها درخصوص حقوق اقلیت و حقوق شهروندی و ... نتوانسته اعتماد و همراهی ایشان را کسب نماید و بی شک، ضعف را باید نزد بازیگران و نقش آفرینان سیاسی و نیز مدیران همسو با جریان اصلاح طلبی جستجو کرد و بطور جدی دراین خصوص واکاوی نمود.

فراموش نمی کنیم که در جای جای ایران، اقلیت ها و گروه های قومی و مذهبی، اتحادی جداناشدنی با با جریان اصلاحات داشته و جدی ترین حامیان دولت منتخب فعلی بوده و خواهند بود. کمااینکه لیست متحد اصلاح طلبان به نام لیست امید و لیست گام دوم، بیشترین موفقیت خود را در مواردی کسب نموده که نامزدی قابل عرضه را به این مردمان معرفی کرده است و بی شک اگر نبود روند ردصلاحیت صددرصدی اصلاح طلبان در استان کرمانشاه، امروز شاهد رأی قاطع اهل حق و اهل سنت به نامزد اصلاح طلب و همسو با دولت می بودیم... اما علیرغم رد صلاحیت گسترده، شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان، خصوصا با علم به موفقیت اصولگرایان معتدل در نزد افکارعمومی استان، تلاش نمود تا با شناسایی افرادی که حاضر بودند علم اصلاح طلبی را بردارند(فارغ از میزان توانمندی و پایگاه رأی ایشان)، عمدتا افرادی را برگزیند که بتوانند چراغ اصلاحات را روشن نمایند و هرچند شانس موفقیت ایشان از قبل، اندک دانسته می شد.

بهرحال، نامزدهای لیست امید در استان کرمانشاه معرفی شدند اما این نامزدها چنانکه پیش بینی می شد، از سوی قاطبه، اقبال کاملی نیافتند لیکن کناره گیری برخی افراد اصلاح طلب که با دلایل و توجیهات مختلف، این کناره گیری و اعتزال را انجام دادند(ولو اینکه توجیه ایشان این باشد که انتخاب نامزد اشتباه بوده) و تنها گذاشتن کاندیداهایی که نامشان در لیست امید و در ذیل نام دکتر عارف و مورد درخواست رییس دولت اصلاحات بودند، اقدامی بود که این دسته از اصلاح طلبان حتما می باید دراینباره، بازبینی و تفکری دوباره داشته باشند....

و باز فراموش نمیکنیم که چنانکه از قبل مشخص بود، در استان کرمانشاه و درمجموع، کسانی حائز اکثریت آراء شدند که اگرچه در دایره اصولگرایی بودند(و فارغ از تفاوت اندکی در جهت گیری اصولگرایی ایشان) برای دولت(و نه اصلاحات) مطلوب به شمار می آمدند. در این میان اما مردمان اهل حق نیز به نامزدهایی رأی دادند که عمدتا همان افراد موصوف و اصولگرایانی معتدل بوده و انتخاب ایشان تقریبا در اکثر حوزه های انتخابیه، با لیست اعلام شده توسط حزب اعتدال و توسعه، یکسان قلمداد می گردید.

اما در تنها حوزه ای که رأی مردم اهل حق تفاوتی با اکثریت داشته، حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب بود که امروز، این مردمان شریف توسط بعضی افراد بعضا مورد تهاجم قرار میگیرند که چرا به نامزد منتخب رأی داده نشده درحالیکه عموم این افراد خرده گیر اولا: خود نامزد اصلاحات را تنها گذاشته اند ثانیا: در دور گذشته خود ایشان بودند که به جناب آقای علی جلیلیان رأی دادند و اقدام خود را همچون جهادی انقلابی می دانستند و ثالثا: این افراد قطعا از روند انتخاب نامزد مورد حمایت اهل حق و روندی که اهل حق مجددا به حاج علی جلیلیان رسید، اطلاعی نداشته و یا اطلاع ایشان ناقص است.

مردم استان کرمانشاه و خصوصا اصلاح طلبان استان باید بدانند(و می دانند) که شرایط انتخابات اسلام اباد غرب و حمایت اهل حق از آقای جلیلیان، متفاوت بوده درشرایطی که به دلیل برخی فاصله انداختن های مغرضانه میان اهل حق و دکتر فلاحت پیشه، امکان نزدیکی و وحدت این دو در شرایط و ایام پس از اعلام صلاحیت ها وجود نداشت، مردم اهل حق در نهایت تصمیمی را گرفتند که نگارنده این سطور بعنوان فردی مطلع از روند وقایع، ایشان را ناچار به این انتخاب می داند. ناچار از آنرو که این انتخاب از روی اضطرار و در فقدان گزینه قابل انتخاب صورت گرفت و درحقیقت، اهل حق پس از آنکه تلاش کرد تا آقایان صابری و جوهری و حتی بیگرضایی و رستمی و ... را درلیست خود قرار دهد، اما این مهم بخصوص به دلیل عدم ضمانت رأی حداقلی و عدم همراهی از سوی ایلات، نخبگان، نامزدهای ردصلاحیت شده و معتمدین مقدور نگردید(که بیان ماوقع و جزییات مربوطه، در این مجال ممکن نگردیده و برخی مسائل را از آنجا که به اریابی افراد مرتبط است، در عرصه عمومی شاید قابل طرح نباشد و در اینخصوص، به همین اشاره کفایت مینماید)

درحقیقت، انتخاب اقای علی جلیلیان از سوی مردم اهل حق، تنها فرصت انتخاب آنان بود که هم امید کسب پیروزی داشت هم اینکه آقای جلیلیان کسی بود که سپاس و قدرشناسی خود را نسبت به مردم اهل حق، پیشتر اثبات کرده بود که دراینجا اتفاقا باید به انتخاب مردم اهل حق احترام گذاشت چراکه انتخاب ایشان باوجود احتمال شکست، قدردانی و پاسخگویی به خدماتی و تلاش های همه جانبه نماینده مجلس نهم برای ایشان بود که اتفاقا باید بعنوان یک اقدام اخلاقی و قابل تقدیر بدان نگریست....

بهرحال، انتخابات اسلام ابادغرب به دلایلی چند، چنان دوقطبی گردید که همه نامزدهای دیگر را درخود حل کرد و قاطبه حامیان سایرین را عمدتا درخود هضم نمود(مه البته سهم دکتر فلاحت پیشه از این فضای دوقطبی شده، بسی بیش از رقیب بود). اما نکته مهم در اینجا، خطاب به توده بازیگران و حامیان این دو قطب بوده که مبادا خدای ناخواسته، رقابت خود و حریف را "جنگ" دیده و جنگ را هم به "جنگ حق و باطل" تعبیر نمایند(که قطعا نگرشی باطل است).

قبلا باید متذکر گردد که مواضع مدیریت این سایت نسبت به جناب آقای جلیلیان کاملا مشخص بوده و افرادی که این روزها همه چیز را سیاه و سفید و حق و باطل می بیننند، مبادا گمان برند که این سطور جانبداری و له و علیه افراد است که صاحب این قلم فقط وظیفه می داند به همشهریان و بخصوص برخی دوستان خود "أین تذهبون" را متذکر گردد؟!! دوستان عزیز! اگرچه علی جلیلیان درصف جناح مقابل قرار داده شد اما خداوکیل ایشان غیر از تکرار ناخودآگاه "فتنه" و دو-یا سه رأی عدم موافقت، در کل 4دروه چه قدر درسیاست ورود کرده و (و اگر به جنابشان جسارت تلقی نگردد)، آقای جلیلیان و سیاست آخر چه تناسبی با هم دارند؟ بنابراین بیایید منصف باشیم و نه جلیلیان را نماد پایداری و بلندگو ایشان بدانیم و نه رأی دهندگان به جلیلیان را تا حد پیروان لشکر... تکفیر کنیم!!

پایان بخش این بخش از مطلب، یادآوری رویکرد غیرحذفی و سیاست جذب حداکثری جریان اصلاحات و اعتدال است و یادآوری روند معرفی وزرای غیرهمسو، استانداران و مدیران اصولگرا و وصولگرا تا لیست نمایندگان مورد حمایت در همین دوره و ... و یک نتیجه کوتاه که هرکس واقعا و صادقانه و البته آگاهانه، دل در گرو اصلاحات داشته باشد، باید متوجه حساسیت مواضع و خصوصا رویکردهای حذفی و هزینه زای خود برای تن نحیف اصلاحات، باشد...

و اما سخنی درباب سید فرزاد افضلی

 قبل از هرچیز باز تصریح مینماید که سخن گفتن و دفاع و مهندس سید فرزاد افضلی نه براساس مناسبات و رابط شخصی(که البته رفاقت و ارادت شخصی وجود دارد اما این قلم هرگز به خود اجازه نمی دهد که متأثر از مسائل شخصی بچرخد) که دراینجا، دفاع از حق و دفاع از مظلومیت و بعلاوه، جلوگیری از گل به خودی بعضی به نام اصلاح طلبی است.

درایتدا و از کسانی که بر سید فرزاد افضلی خرده گرفته و بلکه خواهان برکناری وی شده اند(که البته نگارنده این موضوع را فقط در برخی گروه های اجتماعی و افواه شنیده و تا جایی می داند، هیچ مدیر منسوب به دولت وهیچ اصلاح طلب صاحب جایگاهی، تاکنون چنین موضوعی را مطرح نکرده) باید پرسید: مگر ایشان چه کاری کرده و چه جرمی مرتکب شده که مستحق برخورد و ... باشد؟ آیا غیر از این بوده که تمام موضع گیری سید فرزاد افضلی فقط در یک بیانیه مشترک با رهبر جامعه اهل حق آسید نصرالدین حیدری خلاصه شده که در آن فقط دعوت از مردم به مشارکت حداکثری و پرشورنمودن انتخابات ذکر گردیده است؟!

سوال این است: که اگر حمایت از آقای جلیلیان و مخالفت با رقیب، جرم بوده و یااینکه از منظر اصلاح طلبی!! مستوجب عقاب باشد، مگر سید فرزاد افضلی چه موضع گیری نموده و کدام بیانیه و سخنرانی کوبنده داشته و چند ستاد انتخاباتی دایر نموده که مستحق حذف و برخورد گردد؟؟

تاجایی که صاحب این قلم اطلاع دارد، مهندس افضلی امروز نه فقط از سوی حامیان رقیب، بلکه از سوی برخی موافقین و خودی ها نیز متهم می شود! چرا که برخی به رأی حدودا 4هزار نفره دکتر فلاحت پیشه در کرند غرب استناد کرده و شمار قابل توجه حامیان نامزد پیروز از میان سادات افضلی را علیه ایشان مستند سازی می نمایند.

پیکان و تیغ حذفی دوطرفه علیه آسیدفرزاد درحالی است که ایشان عضو هیچ گروه و تشکیلات رسمی نبوده که امروز بخواهد به ایشان جواب دهد و بلکه ایشان قبل از هرچیز، یک رهبر مذهبی است که می باید منافع مردمش را درنظر بگیرد و نسبت به این منافع متعهد است درحالیکه ایشان، دو دور گذشته بخاطر حمایت از دکتر فلاحت پیشه، مورد هجمه قرار گرفته و بعنوان عامل اختلاف، مورد تخریب و تخطئه قرار گرفته اند. اینکه ایشان به دلیل مشخص و اخلاقی و الزامی، فقط درحد یک بیانیه وحدت آفرین(و فاقد موضع) ورود کنند، آن هم چنانکه اشاره شد، با سابقه دو دور انتخاب متفاوت و انتخاب های مکرر در همسویی با اصلاحات و اعتدال، مستوجب و شایسته این حملات است؟

گفته می شود چون سیدفرزاد مدیر دولت بوده، نباید علیه نامزد دولت موضع می گرفتند که چند اشکال وارد می گردد. اولا مگر دولت، نامزد معرفی کرده و ما بی اطلاعیم؟ اگر منظور نامزد اصلاحات و شورای سیاستگذاری است که خود سوال کنندگان ابتدا باید پاسخ دهند و ببینند آیا داشتن دلیل، عملکردشان را توجیه می نماید؟ و اگر داشتن دلیل، حق انتخاب متفاوت می دهد، ایا سید فرزاد افضلی با داشتن دلایل محکمتر، حق انتخاب متفاوت را نداشته و ندارد؟ مگر انکه از نظر آقایان، این وسط خون یکی تفاوت داشته باشد!!

و باز، اگر رأی سید فرزاد افضلی جای إن قلت دارد، این همه مدیر ارشد و غیرارشدی که اثری از ایشان در همسویی با اصلاحات و اعتدال نبود و بلکه مشخصل در ستادهای رقیب بودند، چرا دیده نشدند و نمی شوند؟ چند مدیرکل و معاون مدیرکل و رییس شهرستان، آرایشان به سبد رقیثب رفت و عضو ستاد نامزدهای خاص بودند. چرا از ایشان نمی گویید؟ نکند خدای ناخواسته، بحث اقای افضلی شخصی است؟ (همچنانکه یکی از برادران اهل حق از بنده پرسید، واقعا باید پرسیده شود که)چرا از همین شهرستان اسلام اباد و حتی مدیران اصلاح طلبی نمی گوییم که حامی و همراه آقای جلیلیان بودند؟ اگر رأی به جناب جلیلیان را جرم می دانیم(که قطعا تفکر و نگرشی خلاف مشی اصلاح طلبی و اعتدال گرایی است) پس چرا در مورد سایرین چیزی گفته نمی شود؟ ایا مردم اهل حق، حق ندارند که گمان برند دیوارشان کوتاه تر است؟!

درخصوص اقای افضلی البته حق این است که بدانیم مسوولیت شیلات(بعنوان یک تشکیلات بسیار کوچک و مسوولیتی که با نام این بزرگوار بر سر زبان ها افتاده) باید عنایت شود که لطف خیلی بزرگی صورت نگرفته که الان منت آنچنانی بگذاریم. سوابق و تخصص و روند طبیعی صعود مدارج توسط مهندس افضلی و معاونت هایی که برعهده داشته اند را به یاد بیاوریم و آنوقت ببینیم که در حق تنها کسی که نماد اقلیت بزرگ استان کرمانشاه در مدیریت ها بوده، دولت تدبیر و امید (بعنوان حامی اقلیت ها و اقوام) تا چه حد لطف شده است؟!

علیرغم آنچه اشاره شد، بد نیست دوستان ما سوابق و عملکرد سیاسی و همراهی مستمر و عملی این برادر بزرگوار را با اصلاحات و جریان اعتدال پیگیر شوند و مثلا بروند سخنرانی ایشان را درحضور آقای خاتمی ببینند و آنوقت نگاهی دوباره بیندازند...

سید فرزاد افضلی، سرمایه اصلاح طلبی و اعتدال گرایی در منطقه است و بافرض عدم همراهی مردمان اهل حق با نامزد غیرمطلوب، حتما ما وظیفه داریم که دلایل این موضوع را بررسی کنیم و بعضا به سوالات و گلایه های برادران اهل حق، نگاهی دوباره بیندازیم.

ایشان سوال دارند که جریان اصلاحات و دولت اعتدال، چه امتیازاتی برای این مردم در نظر گرفته و تا چه حد باایشان همسویی کرده که امروز انتظار تسلیم بی چون و چرا از ایشان داشته باشیم؟ وقتی از خود بنده سوال شد که به نظرم آیا علی جلیلیان بیشتر به اهل حق خدمت کرده یا تشکیلات آقای یونسی در نهاد ریاست جمهوری و بلکه کل مدیریت استان و ...؟ حقیقتا جوابی برای گفتن نداشتم. بنده وقتی از برادران اهل حق به دلیل عدم حمایت از نامزد اصلاحات گلایه کردم، ایشان از من پرسیدند که جریان اصلاحات در مورد 1... 2... و 3. در ماجرای رد صلاحیت یکباره بیش از 10 نامزد منسوب به اهل حق، چه واکنشی نشان داده و آییا حتی یک حزب اصلاح طلب یا مدیر دولت، واکنشی نشان داده و یا حتی پیگیر موضوع شده که متقابلا از ایشان انتظار داشته باشیم، بازهم جوابی برای گفتن نداشتم...

بهرحال، جریان اصلاح طلب و جریان حامی دولت، در انتخابات اخیر و به دلیل ردصلاحیت ها، فاقد نامزد اصلی بوده و حتی یک نامزد مستقل شاخص نیز در صحنه باقی نبوده که امروزه بخواهیم از ایشان به دلیل رأیشان گلایه کنیم و بلکه در شرایطی که این مردم و رهبر ایشان، مورد توهین و تخفیف های متأثرکننده ای قرار گرفته و در شرایطی که ایشان طرف بازنده انتخابات تلقی می گردند و بخشی از مردمشان دارای گلایه هایی هستند، شایسته نیست که به جای همدردی و دلجویی از ایشان، بعضی برروی زخمشان نمک بپاشند.

اسلام ابادغرب و دالاهو، امروز نیازمند همدلی و برادری بیش از پیش است و لازم است نقارهای ایجادشده هرچه سریعتر زدوده شود.بخصوص بر عقلا و صاحبان قلم و تریبون واجب است که از سخنان و مواضع اختلاف افکن پرهیز کنند و وحدت و دلجویی از مردم شریف اهل حق را سرلوحه برنامه خود قرار دهند.

در این راستا، تأسی به مواضع دکتر فلاحت پیشه نامزد منتخب مردم می تواند الگوی خوبی برای طرفداران ایشان باشد. دکتر فلاحت پیشه در چندموضع گیری و بیانیه و اطلاعیه، به حق از برادران اهل حق دلجویی کرده و خود را مدیون ایشان و پیگیر مطالباتشان اعلام کرده است و درعین حال، از هگونه هتاکی و افراد نفاق افکن اعلام تبری جسته است و بالاخره همه باید مراقب باشند که هیجانات زودگذر، ایشان را با خود نبرده و کف روی آب درنهایت خواهد رفت و این مردمان می باید سال های سال بار دیگر برادرانه با هم همزیستی داشته باشند و مهمتر آنکه جریان اصلاحات و دولت تدبیر و امید، به زودی نیازمند حمایت این مردم کم توقع و صدیق است.

عطف به مجموع آنچه اشاره گردید، اولا: تکریم اعل حق و بخصوص آسید نصرالدین حیدری بر همه ما واجب بوده و خصوصا از دکتر فلاحت پیشه(بعنوان شخصیتی باهوش و فرهیخته) انتظار است که شخصا ورود کرده و حلال اختلافات گردند. ثانیا: تکریم سید فرزاد بعنوان ذخیره و پشتوانه ای برای جریان اصلاح و اعتدال بر همه فرض بوده و از مدیران دولت تدبیروامید و منتخب مردم انتظار است که درعین حفظ شأن، مراتب تقویت ایشان را فراهم نمایند ثالثا: دولت اعتدال و معاونت امور اقوام و مذاهب می باید توجهی شایسته تر به مسائل و مشکلات و انتظارات مردم اهل حق داشته باشند که رأی این مردم نشان داده تا چه میزان قدرشناس هستند و رابعا: افراد و حامیان جریان اصلاحات می باید مواظب رویکردها و مواضع خود بوده و در تحلیلی هایشان، بطور شایسته و جامع نگرانه، جمیع امور را درنظر گیرند.

مطلب و گفته(خصوصا از روند وقایع انتخابات اخیر) بسیار بوده که اگر عمری بود، به بهانه های مختلف به زوایای ناگفته و ناشنیده تر آن، نگاهی خواهیم انداخت.

«یاحق»

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 30 مرداد 1396 08:15 ق.ظ
This web site definitely has all of the information and facts I wanted concerning this subject and didn't know who to ask.
شنبه 24 تیر 1396 11:53 ق.ظ
Your style is really unique in comparison to other
folks I've read stuff from. Thank you for posting when you've got the opportunity, Guess I will just book mark this web
site.
جمعه 25 فروردین 1396 12:32 ب.ظ
Hurrah, that's what I was looking for, what a information! existing here at this blog,
thanks admin of this website.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ